OBUKA VOZAČA ZA
A KATEGORIJU

U zavisnosti od tipa skutera ili motocikla (zapremina, snaga), razlikuju se i kategorije kojima je propisano koja dozvola je neophodna za upravljanje određenim dvotočkašem. Osnovna je AM kategorija (zapremina do 50 cm3), zatim sledi A1 (zapremina do 125 cm3 i snaga do 11 kW), pa A2 (snaga do 35 kW), dok A kategorija omogućava upravljanje motociklom i teškim triciklom.
Untitled-2

KATEGORIJA

Obuka se vrši na mopedu jačine do 49ccm. Kandidat može da se upiše sa 15 godine dok praktični ispit može polagati sa 16.

4

KATEGORIJA

Obuka se vrši na motociklima čija radna zapremina motora nije veća od 125ccm i snaga motora do 11KW. Kandidat može da se upiše sa 15 godina, dok se polaganje ispita vrši sa 16 godina. Uz položenu A1 kategoriju upisuje se i AM kategorija.

1

KATEGORIJA

Obuka se vrši na motociklima čija snaga motora nije veća od 35KW. Kandidat može da se upiše sa 17 godina, a dok praktični ispit može polagati sa 18 godina. Sa A2 kategorijom mogu se voziti motocikli koji imaju preko 600ccm, ukoliko im snaga ne prelazi 35KW. Vozač koji poseduje dozvolu A2 kategorije može da upravlja motociklima A1 i Am kategorije.

KATEGORIJA

Predviđeno je da se obuka vrši na motociklu od najmanje 600ccm, i snage od najmanje 40KW. Kandidat može da se upiše sa 23 godine, a praktični ispit može polagati sa 24 godine. Vozač koji poseduje dozvolu A kategorije može da upravlja motociklima A2, A1 i Am kategorije.

KATEGORIJE ZA POLAGANJE

KORACI PRILIKOM OBUKE

01

Teorijska nastava

02

Teorijski ispit

03

Lekarsko uverenje

04

Praktična obuka

05

Prva pomoć

06

Praktični ispit

NAŠI PARTNERI ZA OBUKU