SYM TRIO MOTORS
MODELI 300ccm

SYM u svoje motocikle integriše ultimativne urbane sposobnosti sa zapanjujućom sportskom estetikom, koja u kombinaciji sa ozbiljnim turističkim aspiracijama stvara multifunkcionalne skutere.